Abychom Vám co nejvíce zpříjemnili zážitek z tipování, používáme soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.    Další informace

Pravidla soutěže „LIGA HOSPOD“ (dále „soutěž“)

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, IČ 453 57 366 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je Concept One a.s., se sídlem U Bulhara 1611/3, 11000 Praha 1, IČ 267 17 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13192 (dále „organizátor“).

Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 14.2.2017 do 3.6.2017 (dále „doba soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na www.ligahospod.cz (dále „webová stránka“) v restauracích uvedených na webové stránce (dále „ restaurace“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se registruje na webové stránce tím, že uvede své jméno, e-mailovou adresu a potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně v souvislosti se zápasy vysílanými studiem O2 TV Sport při fotbalových zápasech ePojisteni.cz ligy a Ligy mistrů. Seznam těchto zápasů nalezneš v záložce Nejbližší zápasy.

Pravidla pro ePojištění ligu

Každá restaurace obdrží čtyřmístný kód. Ten je zapsán na tabuli v restauraci nebo soutěžícím k dispozici u výčepního. Kód vyplní soutěžící ve svém profilu po přihlášení na webovou stránku před prvním tipem. Kódy se pravidelně mění. Po vyplnění kódu může soutěžící odpovědět na soutěžní otázku určenou pořadatelem, např.: “V jaké minutě padl poslední gól a který hráč ho vstřelil?” Soutěžící v tomto případě tipuje :a) výsledek zápasu, b) číslo dresu hráče, který vstřelí poslední gól, c) minutu utkání, kdy padl poslední gól . Tipování začne hodinu před začátkem zápasu a ukončí se poločasem zápasu.

V případě správného tipu získává soutěžící body takto:
- Za správně tipnutého hráče: 20b
- Za tipování minuty:
-- Přesná minuta: 100b
-- +- 3min: 75b
-- +-5 min: 50b
-- +-8 min: 25b
- Za tipování výsledku zápasu 0:0 : 70b

Soutěž probíhá ve třech úrovních:

1. úroveň „3 vítězné hospody za hrací kolo“

Body soutěžících se sčítají pro restauraci, ze které soutěžící tipují. Vyhrávají 3 restaurace s nejvyšším skóre. V případě, že ve stejný den a ve stejném čase bude studio O2 TV Sport vysílat více zápasů (poslední dvě kola ligy), vyhrává 6 restaurací. Skóre se vypočítá tak, že celkový počet bodů za soutěžní den se vydělí počtem soutěžících v restauraci. V případě, že skóre více restaurací bude stejné, rozhodují o vítězné restauraci tato kritéria v tomto pořadí:
1) dřívější tip,
2) vyšší počet soutěžících.

2. úroveň „Individuální soutěž“

Každý soutěžící sbírá v průběhu kalendářního měsíce body za své tipy. Každý měsíc vyhrává 5 výherců, kteří v tomto měsíci získali nejvíce bodů. Body z jednotlivých měsíců se nesčítají. V případě, že více soutěžících získá stejný počet bodů, rozhodují o výhercích tato kritéria v tomto pořadí:
1) dřívější tip, 2) vyšší počet tipů celkem, 3) dřívější vstup do soutěže.

3. úroveň „Nejlépe tipující podniky

Po předposledním kole ePojisteni.cz Ligy bude vyhodnocen nejlépe tipující podnik. Výherce bude určen na základě nejvyššího skóre, při rovnosti bodů se postupuje stejně jako u individuální soutěže.

Pravidla pro Ligu mistrů

Pokud jeden hráč vstřelí v jednom zápase 3 góly ( dále „hattrick“), případně padne-li v zápase více hattricků, získá každá restaurace jeden sud piva zdarma k vyčepování po zápase.

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhry v 1. úrovni soutěže „3 vítězné hospody za hrací kolo“

Každá ze tří vítězných restaurací obdrží 50l sud piva k vyčepování zdarma po zápasu.

Vítězné restaurace budou vyhlášeny ve sportovním studiu O2 TV Sport bezprostředně po skončení zápasu a následně na webové stránce

Výhry ve 2. úrovni soutěže „Individuální soutěž“

1. místo
● Vstupenky nazápas podle dohody výherce a pořadatele ePojisteni.cz ligy pro 2 osoby a možnost prohlídky zázemí stadionu; v hodnotě cca 500 Kč
● Míč s autogramy fotbalových hvězd; v hodnotě 700 Kč
● 1x 50l sud piva značky Gambrinus, 3x 5l sudy piva značky Gambrinus; v hodnotě 2500 Kč
● Voucher na O2 TV na měsíc; v hodnotě 599,- Kč

2. místo
● Dres s autogramy fotbalových hvězd; v hodnotě 1000 Kč
● 1x 30l sud piva značky Gambrinus, 2x 5l sudy piva značky Gambrinus; v hodnotě 1600 Kč
● Voucher na O2 TV na měsíc; v hodnotě 599 Kč

3.-5. místo
● Míč s autogramy fotbalových hvězd; v hodnotě 700 Kč
● 5l soudek piva značky Gambrinus ; v hodnotě 300 Kč
● Voucher na O2 TV na měsíc ; v hodnotě 599 Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit kteroukoliv z výher jiným plněním obdobné hodnoty.

Výherci budou vyhlášeni na webové stránce a kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace, vždy po uplynutí daného měsíce. Výhry předá výhercům výčepní do 14ti dnů od vyhlášení výherců, a to v restauraci, v níž výherci soutěžili.

Výhra ve 3. úrovni „Nejlépe tipující restaurace“

Během závěrečného kola sezóny proběhne oslava vítěze Ligy hospod. Bude zajištěno občerstvení a budou pozváni sportovní hosté. Živé vstupy z oslavy budou součástí přímého přenosu studia O2 TV Sport. Fanoušci v restauraci budou v rámci tohoto vysílání rovněž zachyceni.

Obecné podmínky k výhrám

Pokud si výherce výhru v daném termínu nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit. Případné vady výhry výherce reklamuje přímo u výrobce či poskytovatele služby.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací uděluje soutěžící pořadateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění ( dále „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlas se zpracováním osobních údajů, které soutěžící uvedl při registraci nebo jinak v souvislosti se soutěží (dále „údaje“), za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, určení výherců, předání výher a prezentace výsledků soutěže veřejnosti.

Správcem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel, a organizátor soutěže je jejich zpracovatelem. Údaje mohou zpracovávat pořadatel, organizátor a případně další osoby, jimž údaje předají, a to způsoby běžnými v marketingu a k účelům uvedeným v předchozím odstavci. Soutěžící má právo na přístup k údajům a na jejich opravu a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 3 let ode dne počátku doby soutěže a soutěžící má právo jej kdykoliv písemně na adresu organizátora nebo pořadatele odvolat. Odvolá-li soutěžící souhlas se zpracováním údajů, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „ cookies“), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, jako uděluje souhlas ke zpracování údajů. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.

Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na webové stránce a v provozovně organizátora.

V Praze dne 14. 2. 2017

Sdílej Ligu hospod se svými kamarády na

Zapojte se v restauracích označených:

O2 Sport