Abychom Vám co nejvíce zpříjemnili zážitek z tipování, používáme soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.    Další informace

Pravidla soutěže „LIGA HOSPOD“
(dále  „soutěž“)

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, IČ 453 57 366 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je Concept One a.s., se sídlem U Bulhara 1611/3, 11000 Praha 1, IČ 267 17 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13192 (dále „organizátor“).

Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 16. 7. 2018 (dále „doba soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na www.ligahospod.cz (dále „webová stránka“) v restauracích uvedených na webové stránce (dále „ restaurace“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se registruje na webové stránce tím, že uvede svou přezdívku, e-mailovou adresu a potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně v souvislosti se sportovními utkáními vypsanými v aplikaci, v záložce Nejbližší sportovní události.

Pravidla soutěže

Každá restaurace obdrží čtyřmístný kód. Ten je zapsán na tabuli v restauraci nebo je soutěžícím k dispozici u výčepního. Kód vyplní soutěžící ve svém profilu po přihlášení na webovou stránku před prvním tipem. Kódy se pravidelně mění. Pokud tipující v průběhu trvání ligy hospod změní hospodu, nový kód vloží prostřednictvím tlačítka „Změnit hospodu“. Po vyplnění kódu může soutěžící odpovědět na soutěžní otázku určenou pořadatelem pouze v utkáních DNES. Tipování začíná předchozí den od 8h ráno a končí max. 30min po začátku zápasů. U závodů a utkání jednotlivců, či štafet se tipuje pouze do začátku závodu či utkání.

Soutěžní otázka může znít:

Kolikátá skončí Gabriela Koukalová v závodě na 15km?
V tomto případě se tipování ukončí začátkem závodu a soutěžící tipuje přesné pořadí závodníka.

nebo

Tipni skóre zápasu v základní hrací době.
Soutěžící v tomto případě tipuje přesné skóre zápasu v základní hrací době. Pokud padne gól v prodloužení, nájezdech apod., tento gól/y se do skóre v soutěži “Liga hospod” nepočítají.

V případě správného tipu získává soutěžící 1 bod.

Soutěž probíhá v pěti úrovních:

1. úroveň „Individuální soutěž“

Vyhrávají tři soutěžící za každé sportovní utkání, kteří tipnou správné pořadí/výsledek. V případě více správných tipů rozhodne:
- čas tipu nejbližší začátku zápasu nebo závodu

2. úroveň „Hospoda s největším počtem bodů“

Body soutěžících se sčítají pro restauraci, ze které soutěžící tipují, po dobu jednoho kalendářního měsíce. Každý kalendářní měsíc vyhrávají tři restaurace s nejvyšším počtem bodů. V případě, že počet bodů u více restaurací bude shodný, rozhodují o vítězné restauraci toto kritérium:
- nejvyšší počet tipů v restauraci

3. úroveň „Nejlépe tipující hospoda na konci sezóny (30. 9. 2018)”

Nejpozději 15.10. 2018 se oznámí hospoda s nejvyšším počtem bodů za celé období tipování. V případě, že počet bodů u více restaurací bude shodný, rozhoduje o vítězné restauraci toto kritérium:
- nejvyšší počet tipů

4. úroveň „Vložená soutěž”

V rámci velkých sportovních událostí, jako jsou např. Olympijské hry nebo mistrovství světa, může být Pořadatelem vyhlášena nadstavbová Vložená soutěž. Pro tuto Vloženou soutěž je určen časový úsek ve kterém probíhá. Vítěz Vložené soutěže je vyhlášen na základě celkového počtu bodů získaných v rámci standardní Individuální soutěže ve zvoleném časovém úseku pro danou Vloženou soutěž. Počet výherců dané Vložené soutěže určí Pořadatel vždy v rámci vyhlášení této Vložené soutěže, bez podmínečně však před jejím zahájením. V případě více tipujících se stejným počtem bodů rozhodne:
- čas tipů nejbližší začátku zápasů nebo závodů

5. úroveň „Zelenáči”

Každému novému soutěžícímu je po přihlášení na webovou stránku umožněno jednou tipovat bez zadání kódu restaurace. Pro další tipování již musí kód restaurace uvést. Vyhrávají všichni noví soutěžící za každé sportovní utkání, kteří tipnou správné pořadí/výsledek. Body nových soutěžících získaných při jejich prvním tipování se nezapočítávají do 2., 3., ani 4. úrovně soutěže.

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhry ve 1. úrovni soutěže „Individuální soutěž“

Všichni 3 vítězové získají metr piv = deset piv, které budou k dispozici k vyčepování v hospodě, ze které tipovali. Výhra je v hodnotě cca 250 Kč.

Výherci budou vyhlášeni na webové stránce a kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace, vždy po skončení daného zápasu či závodu, na který výherce tipoval.

Informace o výhře budou e-mailem zaslány výherci i hospodskému, které budou obsahovat tyto shodné údaje:
- přezdívku výherce
- sportovní událost, na kterou tipoval/a
- datum tipu

Hospodský bude moci ověřit výherce a předat výhru. Hospodský nesmí předat osobní údaje (přezdívku) o výherci třetím osobám.

Výhry v 2. úrovni soutěže „3 vítězné hospody za měsíc“

Každá ze tří vítězných restaurací obdrží:
- 1x 50l sud piva značky Gambrinus; v hodnotě 1 600 Kč
- Celou šunku; v hodnotě 1 400 Kč

Výhra ve 3. úrovni „Nejlépe tipující hospoda na konci sezóny (30. 9. 2018)“

Výherní hospoda získává:
- 1x televizor značky Samsung; v hodnotě 20 000 Kč.

Hospoda bude kontaktována nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výherce, přičemž výsledky budou k dispozici i v aplikaci “Liga hospod” v záložce “Žebříčky”. Výhra bude do hospody doručena nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výhry, tedy do 29. 10. 2018.

Výhry ve 4. úrovni soutěže „Vložená soutěž“

Všichni vítězové Vložené soutěže získají výherní cenu, kterou Pořadatel určí vždy v rámci vyhlášení této Vložené soutěže, bez podmínečně však před jejím zahájením.

Výherci budou vyhlášeni na webové stránce a kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace, vždy po skončení dané Vložené soutěže.

Výhry ve 5. úrovni soutěže „Zelenáči“

Všichni vítězové získají metr piv = deset piv, které budou k dispozici k vyčepování v restauracích zapojených do soutěže. Seznam zapojených restaurací je uveden na webové stránce soutěže. Výhra je v hodnotě cca 250 Kč.

Výherci v této úrovni soutěže jsou vyhlašováni separátně od výherců Individuální soutěže. Výherci budou vyhlášeni na webové stránce v záložce Žebříčky/Zelenáči a kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace, vždy po skončení daného zápasu či závodu, na který výherce tipoval.

Pro vyzvednutí výhry je nutné zadání kódu restaurace, který výherce zjistí u výčepního. Poté budou výherci i hospodskému zaslány e-mailem informace o výhře, které budou obsahovat tyto shodné údaje:
- přezdívku výherce
- sportovní událost, na kterou tipoval/a
- datum tipu

Hospodský bude moci ověřit výherce a předat výhru. Hospodský nesmí předat osobní údaje (přezdívku) o výherci třetím osobám.

Obecné podmínky k výhrám

Pokud si výherce výhru v daném termínu nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit. Případné vady výhry výherce reklamuje přímo u výrobce či poskytovatele služby.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů a to v rozsahu přezdívka, e-mailová adresa, tipovaná sportovní událost, datum tipu (dále „osobní údaje”).

Správcem osobních údajů je pořadatel.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace soutěže a všech s tím souvisejících činností (vyhodnocení, určení výherců, předání výher, prezentace výsledků soutěže veřejnosti apod.), včetně případných reklamací a kontroly souladu soutěže s právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů se děje z důvodu oprávněného zájmu pořadatele, jímž je propagace pořadatele a jeho produktů u spotřebitelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 3 roky ode dne ukončení soutěže, nejdéle však 3 roky ode dne, kdy se soutěžící do soutěže registroval.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži.

Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Osobní údaje mohou být předány následujícím osobám a tyto osoby je také mohou zpracovávat: organizátor, hospodští v restauracích, dodavatelé IT služeb, provozovatelé datových úložišť (cloudů), účetní, daňoví a právní poradci a další osoby pověřené pořadatelem činnostmi souvisejícími se soutěží, a orgány veřejné moci. Tito zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje způsobem obvyklým pro zajišťování spotřebitelských soutěží a pro kontrolu jejich souladu s právními předpisy (ručně, strojově, digitálně, analogově apod.).

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na pořadatele na adrese jeho sídla nebo na e-mail info@ligahospod.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Registrací uděluje soutěžící dále pořadateli a organizátoru souhlas se zasíláním newsletteru pořadatele (s periodicitou cca 2 měsíce) a jiných obchodních sdělení pořadatele dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies”), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, jako uděluje souhlas ke zpracování údajů. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.

Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na webové stránce a v provozovně organizátora.

V Praze dne 16. 7. 2018

Zapojte se v restauracích označených:
Sdílej Ligu hospod se svými kamarády na